Migraine bij kinderen

Hoofdpijn in het algemeen en migraine in het bijzonder komt bij kinderen veel en vaak voor. Zelfs kinderen van enkele maanden oud kunnen “migraine”aanvallen hebben, hoewel er dan meestal nog geen sprake is van hoofdpijn. Dat ontstaat meestal als de kinderen iets ouder zijn. De kenmerken van een migraineaanval bij kinderen komen grotendeels overeen met die van migraine aanvallen bij volwassenen. De belangrijkste verschillen zijn de duur en plaats van de pijn.

  • de aanvallen duren veel korter (soms zelfs maar een half uur)
  • de pijn zit vaker aan twee kanten van het hoofd.

Overgevoeligheid voor licht en geluid bestaat meestal wel, maar een kind geeft het niet altijd aan.

Stress en momenten na de stress zijn voor kinderen belangrijke migraine triggers (uitlokkende factoren). Daarbij hoort ook de stress rondom leuke gebeurtenissen zoals een verjaardagsfeest of schoolreisje. Stress is niet de oorzaak van migraine. Een kind zonder aanleg voor migraine krijgt geen aanval bij stress. Ook voedingsbestanddelen zijn bijna nooit de oorzaak van migraine. Diƫten hebben dus geen zin. Ga bij het vermoeden van migraine altijd naar een arts en bespreek welke behandeling bij uw kind past. De behandeling hangt af van hoe erg en hoe vaak de aanvallen voorkomen. Is dit sporadisch dan zal slaap het beste middel zijn en mogelijk een pijnstiller. Komen de migraineaanvallen heel vaak dan zal de arts mogelijk een preventieve behandeling starten.

Soms zit er een andere oorzaak achter hoofdpijn, bijvoorbeeld een voorhoofdsholte-ontsteking of een hersentumor. Dit noemt men dan een secundaire hoofdpijn in tegenstelling tot hoofdpijn waar niet heel duidelijk een andere oorzaak voor gevonden kan worden. Dit noemt men een primaire hoofdpijn. De arts zal altijd onderzoeken of er sprake is van een secundaire of primaire hoofdpijn. Bij een secundaire hoofdpijn zal hij uw kind doorverwijzen naar een specialist, zeker als er zogenaamde alarmsymptomen zijn.

Alarmsymptomen

Een arts zal onderzoeken of er een duidelijke oorzaak te vinden is voor de hoofdpijn of niet. Er zijn enkele alarmsymptomen die kunnen wijzen op ernstige oorzaken van de hoofdpijn waarvoor verder onderzoek nodig is.

Voorbeelden van alarmsymptomen zijn:

  • steeds terugkerende hoofdpijn in de nacht of vroege ochtend
  • eventueel gepaard met misselijkheid en/of braken
  • pijn in het achterhoofd of nek
  • koorts
  • steeds erger wordende en vaker voorkomende hoofdpijn